اخبار

برآورد خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (وثنو)

برآورد خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (وثنو)

1.     معرفی شرکت:

 

به گزارش اقتصاد نما،شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در تاریخ 03/05/1383 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره 226900مورخ 03/05/1383 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است ودر تاریخ 01/12/1390 به شماره 11012 در سازمان فرابورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و دربازار پایه فرابورس مشغول فعالیت شده است.در حال حاضر شرکت ساختمان نوین جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران می باشد.

 

2.     فعالیت اصلی شرکت:

 

سرمایه گذاری در سهام ،سهم الشرکه،واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ،موسسات یا صندوق سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود،کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذار را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

 

3.     ترکیب سهامداران:

 

 

 

 

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با 31,43 درصد بیشترین سهم از وثنو را نصیب خود کرده است.

 

4.     روند سود آوری:

 

 

 


در این نمودار روند سود آوری شرکت طی چند سال اخیر قابل روئت است. شرکت در سال 92 با 7.6 میلیارد ریال دارای بیشترین سود خالص بوده است . همچنین سود خالص 9 ماهه سال 96 نسبت به سال 95 در حدود 66 درصد افزایش یافته است و به رقم 5 میلیارد ریال رسیده است .

 

5.       ترکیب پورتفوی از حیث صنعت :

 

 انبوه سازی و مستغلات با 57 درصد و واسطه گری های مالی با 22 درصد دارای بیشترین وزن در پورتفوی شرکت می باشند. ترکیب پورتفوی شرکت از حیث صنایع به شرح زیر می باشد:

 

 

 

6.      پورتفوی بورسی :

 

پورتفوی بورسی شرکت بر اساس قیمت­های فعلی مندرج در تابلوی بورس به شرح جدول زیر می باشد:

 

شرکت

تعداد سهام

درصد مالکیت

بهای تمام شده هر سهم (ریال)

ارزش بازار (ریال)

بهای تمام شده  (م.ریال)

ارزش بازار (م.ریال)

تغییر ارزش

درصد ترکیب

نوسازی و ساختمان تهران

69,834,861

9%

1,868

1,605

۱۳۰,۴۵۲

۱۱۲,۰۸۵

18,367-

35%

ساختمان ایران

36,259,757

3%

3,123

2,807

۱۱۳,۲۳۹

۱۰۱,۷۸۱

11,458-

30%

بانک اقتصاد نوین

33,616,322

0%

854

1,547

۲۸,۷۰۸

۵۲,۰۰۴

23,296

8%

سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان

3,825,902

2%

7,064

17,113

۲۷,۰۲۶

۶۵,۴۷۳

38,446

7%

مرجان کار

1,828,971

9%

11,436

17,117

۲۰,۹۱۶

۳۱,۳۰۶

10,390

6%

ذغال سنگ نگین طبس

3,687,853

2%

3,321

3,062

۱۲,۲۴۷

۱۱,۲۹۲

955-

3%

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

911,400

91140%

13,018

13,408

۱۱,۸۶۵

۱۲,۲۲۰

355

3%

پالایش نفت تبریز

360,000

0%

16,306

4,722

۵,۸۷۰

۱,۷۰۰

4,170-

2%

صنعتی مینو-خرمدره

709,773

0%

8,189

4,368

۵,۸۱۲

۳,۱۰۰

2,712-

2%

کنتورسازی ایران

55,000

0%

72,636

46,567

۳,۹۹۵

۲,۵۶۱

1,434-

1%

معدنی دماوند

273,000

1%

13,971

13,784

۳,۸۱۴

۳,۷۶۳

51-

1%

بیمه میهن

1,122,664

0%

1,592

17,117

۱,۷۸۷

۱۹,۲۱۷

17,429

0%

عمران و سازندگی استان قزوین

1,820,789

2%

956

3,752

۱,۷۴۱

۶,۸۳۲

5,091

0%

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

165,000

0%

7,182

5,986

۱,۱۸۵

۹۸۸

197-

0%

سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

286,716

0%

3,756

3,519

۱,۰۷۷

۱,۰۰۹

68-

0%

بانک صادرات ایران

800,000

0%

984

1,005

۷۸۷

۸۰۴

17

0%

قند پارس

235,857

1%

2,773

-

۶۵۴

۰

654-

0%

بانک دی

300,000

0%

1,433

1,404

۴۳۰

۴۲۱

9-

0%

بانک پاسارگاد

165,699

0%

1,943

999

۳۲۲

۱۶۶

156-

0%

شوکوپارس

34,502

0%

4,898

4,867

۱۶۹

۱۶۸

1-

0%

داروسازی سبحان آنکولوژی

35,511

0%

4,280

2,891

۱۵۲

۱۰۳

49-

0%

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

9,000

0%

9,333

8,706

۸۴

۷۸

6-

0%

بیمه پارسیان

20,000

0%

3,550

1,767

۷۱

۳۵

36-

0%

جمع

۳۷۲,۴۰۴

۴۲۷,۱۰۶

54,702

100%

  

پرتفوی بورسی در حدود 75 درصد از سرمایه گذاری های شرکت را در بر می گیرد؛ همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا) با 35 و سرمایه گذاری ساختمان (وساخت) با 30 درصد بیشترین سهم از ترکیب بهای تمام شده  را شامل می شوند. همچنین سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان با 38،446 میلیون ریال ارزش افزوده، بیشترین تاثیر مثبت و نوسازی و ساختمان تهران با 18،367 میلیون ریال کاهش ارزش، بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه NAV وثنو داشته­اند. همانطور که مشاهده می کنید در مجموع کل ارزش افزوده پرتفوی بورسی 55 میلیارد ریال می باشد.

7.      پورتفوی غیر بورسی :

پورتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس ارزش برآوردی به شرح جدول زیر می باشد:

 

شرکت

تعداد سهام

درصد مالکیت

بهای تمام شده کل (م.ریال)

ارزش بازار کل (م.ریال)

درصدترکیب

تامین سرمایه نوین

110,000,000

2%

۱۱۰,۰۰۰

447,920

87%

شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان

5,400,000

3%

۵,۴۰۰

5,400

4%

تامین مسکن جوانان

5,000,000

3%

۵,۰۳۰

5,030

4%

شرکت تامین مسکن نوین

3,750,000

3%

۳,۷۶۹

15,000

3%

سرمایه گذاری وتوسعه خوزستان

2,625,000

4%

۲,۷۸۵

3,171

2%

سایر شرکتهای خارج از بورس

6,001

1%

۸۷

۸۷

0%

سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل

5,150,000

5%

۰

۰

0%

جمع۱۲۷,۰۷۱

۴۷۶,۶۰۸

100%

 

شرکت های خارج از بورس بیش از 25 درصد از سرمایه گذاری های وثنو را شامل میشود و تامین سرمایه نوین با 87 درصد بیشترین سهم از ترکیب بهای تمام شده شرکت را شامل می شود. جهت ارزش گذاری شرکت های غیر بورسی از سود های پیش بینی شده شرکت ها استفاده کرده ایم و با پی ای 8 مرتبه ارزش بازار شرکت ها برآورد شده است . شایان ذکر است در صورتی که ارزش بازار شرکت ها کم تر از بهای تمام شده باشد ارزش بازار برابر با بهای تمام شده در نظر گرفته شده است. در نهایت کل ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی نزدیک به 350 میلیارد ریال می شود که در جدول محاسبه nav قابل رویت است . 

8.      بررسی صورت سود و زیان

بررسی صورت و زیان بودجه سال مالی95 شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

شرح

ارائه شده توسط شرکت

واقعی 9 ماهه 96

واقعی 9 ماهه 95

درصد تغییرات

واقعی 12 ماهه 95

درآمدهای عملیاتی

216,070

137,216

57%

160,396

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

(153,931)

(95,827)

61%

(117,059)

سود ناخالص

62,139

41,389

50%

43,337

هزینه های اداری، عمومی و فروش

(3,876)

(3,828)

1%

(5,118)

سود عملیاتی

58,263

37,561

55%

38,219

هزینه های مالی

(6,798)

(9,829)

-31%

(12,501)

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

69

69

0%

3,836

سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

51,534

27,801

85%

29,554

مالیات بر درآمد

-

-

0%

(23)

سود عملیاتی هر سهم

194

125

55%

127

سود (زیان) خالص

51,534

27,801

85%

29,531

سرمایه

300,000

300,000

0%

300,000

سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)

172

93

85%

98

 

وثنو داری سال مالی منتهی به شهریور ماه می باشد، این شرکت با سرمایه 30 میلیارد تومان برای سال مالی 95 ، به ازای هر سهم 98 ریال سود محقق کرده است . این سهم در 9 ماهه نخست سال 96 به ازای هر سهم 172 ریال سود محقق کرده است که براساس پیش بینی سودی که وساخت از سود سال 96 این شرکت کرده است شرکت تقریبا 100 درصد سود سال 96 را محقق کرده است که در نتیجه نسبت به سال گذشته در حدود 75 درصد تعدیل مثبت داشته است . شرکت در 9 ماهه نخست سال 96 ، 216 میلیارد ریال درآمد عملیاتی داشته است که از این مقدار 157 میلیارد ریال مربوط به درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری های و 59 میلیارد ریال مربوط به سود حاصل از سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی می باشد.

 

9.      خالص ارزش دارایی های شرکت:

 

خالص ارزش روز دارایی های وثنو در تاریخ10/05/ 96 با سرمایه 30 میلیارد تومان به ازای هر سهم 2,947ریال برآورد شده است . که با توجه به آنکه قیمت هر سهم در حال حاضر در محدوده 1930 ریال می باشد ارزش هر سهم در محدوده 65 درصد ناو براوردی می باشد.

 

 

گزارش خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین


م.ریال

م.ریال

ارزش جاری پرتفوی بورسی

427,106


ارزش جاری پرتفوی غیر بورسی

476,608


جمع ارزش جاری پرتفوی


903,714

بهای تمام شده پرتفوی بورسی

(372,404)


بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی

(127,071)


جمع بهای تمام شده پرتفوی


(499,475)

ارزش افزوده پرتفوی


404,240

حقوق صاحبان سهام در تاریخ 31/03/96


479,808

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری

-


جمع


479,808

ارزش خالص داراییها (م. ریال)


884,047

تعداد سهام (م. سهم)


300

ارزش خالص هر سهم (NAV) ریال


2,947

 

 

تهیه و تنظیم :تیم تحلیل اقتصاد نما

 

 

 

۱۹ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۵۸
اقتصاد نما |
تعداد بازدید : ۱,۸۴۴
کد خبر : ۹۶۱

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید