اخبار

سهامدران های وب بخوانند

 

به گزارش اقتصاد نما، های وب در خصوص آخرین وضعیت شرکت به شرح زیر شفاف سازی کرده است .

 

  با عنایت به توقف نماد معاملاتی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) از تاریخ 22/09/1396 و پیرو اطلاعیه شفاف سازی مورخ  05/02/1397 این سازمان، توجه سهامداران آن شرکت را به موارد ذیل جلب می نماید:

1-    همانگونه که در اطلاعیه شفاف سازی مورخ  05/02/1397 این سازمان به استحضار سهامداران محترم رسید؛ با توجه به ابهاماتی که درخصوص عملکرد شرکت در سنوات گذشته مشاهده گردید، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت جهت بررسی به کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید. مطابق نظر آن کمیته صورتهای مالی فوق در زمینه خرید لایسنس از شرکت HHB و هزینه استهلاک آن، شناسایی درآمد و بهای تمام شده قراردادهای طرح خدمات عمومی اجباری روستایی (قراردادهای USO)، افشای ناقص معاملات با اشخاص وابسته و معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، خرید تجهیزات(Enodeb)  و فروش آن به شرکت رایانه دانش گلستان و... دارای ابهاماتی بوده ‌است که مطابق با بند پ ماده 11 دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت رسیدگی و اظهارنظر طی نامه شماره 30961/122 مورخ 05/11/1396 (پیوست 1) به جامعه حسابداران رسمی ایران ارجاع گردید.

2-    جامعه حسابداران رسمی ایران طی نامه شماره 198050/96 مورخ 26/12/1396 (پیوست 2) پاسخ نامه ارسالی این سازمان درخصوص ابهامات اطلاعات و صورتهای مالی آن شرکت را اعلام نمود لیکن نظر به آنکه در پاسخ ارسالی جامعه حسابداران رسمی ایران اظهارنظر صریح و شفاف درخصوص نحوه شناسایی درآمدهای حاصل از قراردادهای طرح خدمات عمومی اجباری روستاییUSO1  و  USO2صورت نگرفته بود، این موضوع مجدداً طی نامه شماره 33497/122 مورخ 18/01/1397 (پیوست 3) از جامعه حسابداران رسمی ایران استعلام گردید و پاسخ آن طی نامه شماره 199445/97 مورخ 03/02/1397 (پیوست 4) به این سازمان اعلام گردید که مطابق آن "در راستای اجرای استانداردهای حسابداری درآمد عملیاتی، شناخت درآمد مرتبط با قراردادهای USO1 و USO2 پس از شروع دوره‌ی 10 ساله ارائه خدمات موضوع قراردادها و متناسب با ایفای تعهدات و رعایت سایر شرایط مندرج در استاندارد مذکور، قابل شناسایی خواهد بود."

3-    با توجه به موارد فوق و بررسی های صورت گرفته، گزارشات تخلفات صورت گرفته در خصوص نحوه ثبت حسابها و نقض سایر موارد قانونی در دو نوبت به معاونت حقوقی این سازمان ارسال گردید که نتایج گزارشات فوق منجر به صدور رای بدوی در خصوص گزارش اول گردید و گزارش دوم در حال رسیدگی می باشد.

4-    پس از دریافت نظر جامعه حسابداران رسمی ایران که حاکی از عدم موضع گیری صحیح حسابرس مستقل شرکت نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری در صورتهای مالی سالهای مالی منتهی به 29/12/1394 و 30/12/1395 و دوره 6 ماهه منتهی به 31/06/1396 و کامل نبودن رسیدگی‌های صورت گرفته توسط حسابرس مستقل؛ مطابق با مصوبه کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان، موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر از لیست حسابرسان معتمد سازمان حذف گردید و این موضوع طی نامه شماره 34132/122 مورخ 08/02/1397 به موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر ابلاغ شد و بر امکان ایفای تعهدات قبلی موسسه توسط سایر شرکای معتمد آن موسسه تاکید گردید.

5-    متعاقب ارسال ابهامات اعلامی توسط جامعه حسابداران رسمی به شرکت جهت اصلاح حسابها و در راستای پیگیری‌های صورت گرفته از شرکت، جلسه‌ای در تاریخ 16/02/1397 برگزار گردید و مقرر شد که پس از بررسی مجدد پرونده شرکت، ارائه گزارشات کارشناس رسمی دادگستری و اخذ تأییدیه لازم متناسب با قرارداد از کارفرما؛ نظرکارگروه کنترل کیفیت در خصوص شناسایی درآمد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1397 اعلام گردد که متعاقب آن طی نامه شماره 201141/97 مورخ 30/02/1397 (پیوست 5) پاسخ تکمیلی جامعه حسابداران رسمی به این سازمان ارائه گردید.

6-    شرکت داده گستر عصر نوین در تاریخ 09/03/1397 صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 29/12/1396 خود را در سامانه کدال منتشر نمود که صورتهای مالی فوق بدون تغییر و با اصرار بر روش گذشته شناسایی درآمدها و هزینه استهلاک ارائه شده است. با توجه به اعلام عدم صحت نحوه عمل شرکت در خصوص موضوعات فوق در سنوات گذشته توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و نظر به اصرار شرکت مبنی بر عدم صراحت نظریه جامعه در اصلاح حسابها، مجدداً طی نامه 35454/122 مورخ 13/03/1397 (پیوست 6) از جامعه حسابداران رسمی ایران درخواست گردید که درخصوص نحوه عمل شرکت در شناسایی درآمدهای مرتبط با قراردادهای USO و هزینه استهلاک لایسنس خریداری شده از شرکت HHB اظهارنظر صریح نماید.

7-    جامعه حسابداران رسمی ایران در تاریخ 22/03/1397 طی نامه شماره 202549/97 (پیوست 7) اعلام نمود که نظر خود را طی نامه‌های مورخ 26/12/1396 و 03/02/1397 به این سازمان ارسال نموده است و درخصوص حسابهای سال مالی منتهی به 29/12/1396 پس از تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده و بررسی آن در کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان نسبت به بررسی صورتهای مالی فوق اقدام خواهد نمود.

8-    با توجه به دریافت نامه مندرج در بند فوق، این سازمان طی نامه شماره 35907/122 مورخ 30/03/1397 (پیوست 8) از جامعه حسابداران رسمی ایران درخواست نمود که با توجه به نظرات ارائه شده در نامه های قبلی، نظر آن جامعه راجع به نحوه شناسایی درآمدهای مرتبط با قرادادهای USO جهت اعمال تعدیلات لازم در صورتهای مالی شرکت به حسابرس مستقل شرکت ابلاغ گردد.

9-    با توجه به ارجاع موضوع بررسی آخرین وضعیت نماد معاملاتی "های‌وب" توسط شورای عالی بورس به کمیسیون تخصصی، مطابق با مصوبه مورخ 11/04/1397 کمیسیون فوق مقرر گردید نظر به مخاطرات ناشی از طبیعت ابهامات مطرح شده و در راستای اقدامات پیشگیرانه، هیئت مدیره سازمان در اجرای بند 8 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر را به عمل آورد :

-        اختصاص 10 درصد از سهام آن شرکت توسط سهامدار عمده به یک بازارگردان مستقل جهت جلوگیری از نوسانات نامتعارف قیمت سهام

-        توثیق باقی مانده سهام سهامدار عمده و سایر سهامداران وابسته (پیرو اعلام موافقت قبلی سهامدار عمده طی نامه شماره 18824/96 مورخ 14/12/1396 – پیوست 9) در جهت تضمین جبران ضرر و زیان احتمالی آتی سهامداران

-        ممنوعیت انجام هر نوع معامله خارج از بازارگردانی توسط سهامدار عمده تا اطلاع ثانوی

-        بازگشایی نماد معاملاتی شرکت با حالت معامله تحت احتیاط و با محدودیت دامنه نوسان، پس از انجام تکالیف فوق و انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده و برگزاری مجمع

شایان ذکر است که موارد فوق طی نامه شماره 60347/121 مورخ 20/04/1397 جهت اجرا به بورس اوراق بهادار تهران ابلاغ شده است.

10-       شرکت داده گستر عصر نوین در تاریخ 17/04/1397 با انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 29/12/1396 صاحبان سهام، تاریخ برگزاری مجمع را 28/04/1397 اعلام نمود. لیکن موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) طی نامه‌های شماره 0426-97 و 0435-97 مورخ 25/04/1397و 26/04/1397 (پیوست‌ 10) اعلام نمود به دلیل تاخیر شرکت در ارائه صورتهای مالی تلفیقی گروه برای سال مالی منتهی به 29/12/1396، نیاز به زمان کافی جهت بررسی و اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی موصوف دارد و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت داده گستر عصر نوین برای سال مالی 1396 در تاریخ 10/05/1397 صادر خواهد شد. بر این اساس شرکت در تاریخ 27/04/1397 اطلاعیه لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی مورخ 28/04/1397 را در سامانه کدال منتشر نمود و طی آگهی دعوت مجدد از سهامداران دعوت نمود تا در تاریخ 16/05/1397 در مجمع عمومی عادی سالیانه حضور یابند.

11-مطابق الزام مقام قضایی به سازمان بورس مبنی بر انجام حسابرسی ویژه توسط سازمان حسابرسی قبل از بازگشایی نماد معاملاتی، این سازمان بلافاصله (در تاریخ 28/04/1397) از سازمان حسابرسی درخواست نمود نسبت به انجام حسابرسی ویژه با همکاری نهادهای نظارتی و با تاکید بر بررسی ایفای تعهدات و صحت نحوه عمل در قراردادهای USO و FWA و صحت طبقه بندی و استهلاک داراییهای ثابت مرتبط با پروژه‌های فوق و سرفصل پیش پرداختهای سرمایه ای اقدام نماید و از شرکت درخواست شد اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورد.

12-صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29/12/1396 شرکت در تاریخ 10/05/1397 در سامانه کدال منتشر گردید. مطابق بند 12 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛ "طبق رویه شناسایی درآمد شرکت اصلی (موضوع یادداشت توضیحی 9-2) طی سال های مالی 1394 الی 1396 و با توجه به ایفای تعهدات شرکت، دریافت تاییدیه کارفرما و بررسی مجدد اطلاعات تکمیلی، شناسایی درآمد مربوط به قراردادهایUSO  (خدمات عمومی اجباری روستایی) و الحاقات آن، در انطباق با بند 21 استاندارد حسابداری شماره 3، صورت پذیرفته است. در حالیکه با توجه به پذیرش شرکت در تاریخ 28 مردادماه 1396 در بورس اوراق بهادار، آن سازمان شناسایی درآمد و هزینه های مرتبط با قراردادهای مذکور را در انطباق با بند 25 استاندارد حسابداری شماره 3 اعلام نموده است که در صورت اجرای آن، شرکت متحمل زیان قابل توجهی خواهد شد. بنابراین "در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی سال مالی قبل از آن که به کار رفته است، رعایت شود. با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی سال قبل از ان مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هردو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی صاحبان سهام با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد."

13-مزید استحضار؛ خلاصه وضعیت مانده حساب پیش پرداختهای سرمایه ای در سالهای اخیر مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت به شرح زیر می باشد:                                                          مبالغ به میلیارد ریال

شرح

29/12/1394

30/12/1395

29/12/1396

پیش پرداختهای سرمایه ای

756ر231

237ر463ر1

743ر373ر4

درصد از جمع داراییها

6%

21%

38%

 

14-مزید استحضار؛ آخرین وضعیت خرید سهام شرکتهای گروه پارسان لین تاکنون توسط شرکت اطلاع رسانی نگردیده است.

15-با توجه به توضیحات مندرج در بندهای 9 و 11 فوق و ضرورت تهیه گزارش حسابرسی ویژه (موضوع بند 11 این اطلاعیه) این سازمان اقدام به پیگیری مستمر موضوع از شرکت و مراجع ذیصلاح نموده است و ضمن تاکید بر سرعت در رسیدگی به منظور تسریع در بازگشایی نماد معاملاتی، این موضوع را در اولین جلسه شورای عالی بورس مطرح خواهد نمود و لذا؛ زمان و نحوه بازگشایی نماد معاملاتی شرکت متعاقباً و پس از دریافت نظرات مراجع ذیصلاح به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

16-توجه استفاده کنندگان محترم را به موارد زیر جلب می نماید :

-        ماده 42 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران : "ناشر" اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط "سازمان" ابلاغ می‌شود، تهیه کند.

-        ماده 43  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران : "ناشر،" "شرکت تأمین سرمایه،" حسابرس و "ارزش‌یابان" و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک‌فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

-        ماده 47  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران : اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیة گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 محکوم خواهند شد.

شایان ذکر است مسئولیت  اطلاعات ارائه شده بر عهده هیئت مدیره شرکت و مسئولیت نهایی اظهارنظر در خصوص صحت و درستی صورت‌های مالی شرکت مطابق مفاد ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت (مصوب 1347) بر عهده بازرس قانونی شرکت می‌باشد.

 

 

 

 

 

۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۷:۳۲
اقتصاد نما |
تعداد بازدید : ۴۶۷
کد خبر : ۳,۲۴۵

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید