اخبار

برآرود خالص ارزش دارایی های پارسان با نگاهی به وضعیت سودآوری

برآرود خالص ارزش دارایی های پارسان با نگاهی به وضعیت سودآوری
به گزارش اقتصاد نما ، خالص ارزش روز دارایی های پارسان در تاریخ26/09/96 به ازای هر سهم 3,773 ریال است که در این تاریخ هر سهم این شرکت معادل 66 درصد از ارزش روز (2,510 ریال) معامله شد.

خالص ارزش دارایی های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)

تحلیل بنیادی پارسان
بر اساس صورت وضعیت پورتفوی منتهی به آبان 96

1.    معرفی شرکت:
به گزارش اقتصاد نما ، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) در مورخ 08/۰۵/1386 با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و در بهمن ماه ۱۳۸۹ به شرکت ”گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی خاص)“ تغییر نام یافت، همچنین در تاریخ 16/۰۹/1390 با هدف توسعه فعالیت­ها، نام شرکت به ”گروه گسترش نفت و گاز پارسیـان(سهامی عام)“ تغییر یافته و عملاً با پذیرش این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، سهام این شرکت در مورخ 26/۱۱/1390 در بورس تهران عرضه شد. سرمایه ثبت شده این شرکت در حال حاضر معادل ۵۰۰ر۴۰ میلیارد ریال می باشد.
2.    سهامداران شرکت :

 

 

 

 

 نزدیک به 69 درصد از سهام شرکت در اختیار وغدیر می باشد.

 3.    ترکیب پورتفوی از حیث صنعت :
صنعت مواد و محصولات شیمیایی دارای بیشترین وزن در پورتفوی شرکت می باشد(65 درصد). به گونه¬ای که در صنعت مواد و محصولات شیمیایی شراز و شبندر بیشترین وزن را در پورتفوی شرکت تشکیل می دهند. ترکیب پورتفوی شرکت از حیث صنایع به شرح زیر می باشد:

 

 

 

 4.    پورتفوی بورسی :

 
پورتفوی بورسی شرکت بر اساس قیمت های فعلی مندرج در تابلوی بورس به شرح جدول زیر می باشد:

 

 

شرکت

تعداد سهام

درصد مالکیت

بهای تمام شده هر سهم (ریال)

ارزش بازار (ریال)

بهای تمام شده  (م.ریال)

ارزش بازار (م.ریال)

تغییر ارزش

درصد ترکیب

پالایش نفت شیراز

۵۳۷,۳۷۵,۶۵۰

۵۲.۳

18,443

14,866

۹,۹۱۰,۸۱۹

۷,۹۸۸,۶۲۶

(1,922,193)

24%

پالایش نفت بندرعباس

۲,۲۲۵,۴۷۷,۲۸۳

۱۶.۱۳

۴,۱۵۷

7,074

۹,۲۵۱,۳۰۹

۱۵,۷۴۳,۰۲۶

6,491,717

23%

پتروشیمی شیراز

۲,۶۳۵,۳۷۹,۰۳۴

۵۱.۶۷

۲,۱۹۶

2,897

۵,۷۸۷,۲۹۲

۷,۶۳۴,۶۹۳

1,847,401

14%

پتروشیمی پردیس

۴,۰۰۰,۷۷۴,۸۲۸

۶۶.۶۸

۱,۳۱۸

6,943

۵,۲۷۳,۰۲۱

۲۷,۷۷۷,۳۸۰

22,504,358

13%

پالایش نفت تبریز

۱,۸۸۵,۱۲۱,۶۰۲

۴۸.۵۳

۲,۲۰۴

7,323

۴,۱۵۴,۸۰۸

۱۳,۸۰۴,۷۴۵

9,649,937

10%

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

۱,۴۹۰,۱۳۲,۷۴۸

۴۲.۲۲

۱,۷۸۹

2,800

۲,۶۶۵,۸۴۷

۴,۱۷۲,۳۷۲

1,506,524

7%

پتروشیمی زاگرس

۸۲۹,۹۶۹,۹۶۴

۳۴.۵۸

۳,۰۱۹

29,998

۲,۵۰۵,۶۷۹

۲۴,۸۹۷,۴۳۹

22,391,760

6%

پتروشیمی خراسان

۲۳۱,۷۵۸,۸۵۴

۱۲.۹۵

۲,۹۴۰

6,575

۶۸۱,۳۷۱

۱,۵۲۳,۸۱۴

842,443

2%

بیمه تجارت نو

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰.

۵۰۰

797

۲۵۰,۰۰۰

۳۹۸,۵۰۰

148,500

1%

شرکت بورس انرژی

۳,۲۶۱,۰۰۰

۰.۵۴

۱,۰۰۰

4,982

۳,۲۶۱

۱۶,۲۴۶

12,985

0%

پتروشیمی مارون

۱,۰۰۰

۰.

۴,۰۰۰

38,466

۴

۳۸

34

0%

جمع

۴۰,۴۸۳,۴۱۳

۱۰۳,۹۵۶,۸۸۱

۶۳,۴۷۳,۴۶۸

100%

 

 55 درصد پرتفوی شرکت را سهام بورسی تشکیل می دهد . همانطور که در جدول قابل مشاهده است پالایش نفت شیراز و بندر عباس با 24%بیشترین سهم را در این شرکت داراست. همچنین پتروشیمی زاگرس بیشترین تاثیر مثبت و پالایش نفت شیراز بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه NAV پارسان داشته¬اند.
نماد شراز امروز در قیمت 1,484 تومان و حدود 5 درصد مثبت بازگشایی شد . این سهم با سرمایه 1،027 میلیارد ریال سود هر سهم سال مالی 96 را براساس عملکرد 6 ماهه مبلغ 2،136 ریال پیش بینی کرده است که نسبت به پیش بینی گذشته 76 درصد افزایش یافته است . از مهم ترین دلایل این تعدیل می توان به افزایش 1،731 میلیارد ریالی مبلغ فروش اشاره کرد . همچنین شرکت موفق شده است در 6 ماهه نخست سال مالی 1،111 ریال از این سود را که معادل 52 درصد می باشد را محقق نماید.
5.    پورتفوی غیر بورسی :
پورتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس ارزش برآوردی به شرح جدول زیر می باشد:

 

شرکت

سرمایه (میلیون ریال)

تعداد سهام تحت تملک

درصد مالکیت

بهای تمام شده هر سهم (ریال)

بهای تمام شده کل (م.ریال)

ارزش بازار کل (م.ریال)

افزایش ( کاهش )

درصد ترکیب پرتفوی

پتروشیمی پارس

6,000,000

1,186,709,340

19.78

۲۲,۳۹۸

۲۶,۵۷۹,۹۱۶

۳۱,۹۳۴,۳۴۸

۵,۳۵۴,۴۳۳

81%

پتروشیمی دماوند

12

3,112

25.93

۸۲۷,۶۹۰,۵۵۳

۲,۵۷۵,۷۷۳

۲,۵۷۵,۷۷۳

۰

8%

پتروشیمی کیان (سهامی خاص)

3,000,000

1,739,900,000

58.00

۱,۰۰۲

۱,۷۴۳,۳۸۰

۱,۷۴۳,۳۸۰

۰

5%

سرمایه گذاری هامون سپاهان

1,000,000

996,996,000

99.70

۹۹۹

۹۹۵,۹۹۹

۱,۷۳۶,۷۶۷

۷۴۰,۷۶۸

3%

سایر

-

-

-

۰

1073199

1884038

810839

3%

جمع

۳۲,۹۶۸,۲۶۷

۳۹,۸۷۴,۳۰۷

۶,۹۰۶,۰۴۰

100%

 

 شرکت های خارج از بورس بیش از 45 درصد از پرتفوی پارسان را شامل میشود و از مهم ترین شرکت های زیر مجموعه شرکت پتروشیمی پارس می باشد که 81 درصد تركیب پرتفوی را شامل می شود .
پتروشیمی پارس با سرمایه 6000 میلیارد ریال برای سال مالی 95 به ازای هر سهم 4,140 ریال سود محقق کرده است که نسبت به سال 94 شاهد 10 درصد تعدیل مثبت می باشیم. همچنین این شرکت در سال 95 به ازای هر سهم 4,160 ریال سود تقسیم کرده است که سهم پارسان از این تقسیم سود رقم 4،937 میلیارد ریال می باشد. ما نیز جهت ارزش گذاری پتروشیمی پارس از سود محقق شده سال 95 استفاده کرده ایم. و پیش بینی می کنیم با توجه به روند افزایش قیمت نفت و دلار شرکت بتواند در سال 96 حداقل برابر با سال 95 سود محقق نماید. مهم ترین محصولات پتروشیمی پارس استایرن منومر، اتان و پروپان می باشد . این شرکت 77 درصد محصولات خود را در سال 95 صادر کرده است و 23 درصد را در داخل فروخته است.
قابل ذکر است که در محاسبه ارزش بازار شرکت های غیر بورسی از EPS موجود در آخرین پیش بینی ارائه شده توسط پارسان و P/E=6.5 مرتبه استفاده شده و در موارد عدم دسترسی به اطلاعات فوق، ارزش بازار برابر بهای تمام شده شرکت در نظر گرفته شده است.
6.    بررسی سود و زیان

 

بررسی صورت و زیان شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

شرح

ارائه شده توسط شرکت

پیش بینی 96

واقعی 9 ماهه 96

اولین پیش بینی 97

درصد پوشش

سود حاصل از سرمایه گذاری

14,613,064

12,163,625

10,766,494

83%

سود حاصل از سرمایه گذاری

9,248,359

1,157,311

2,912,329

13%

سود حاصل از سایر فعالیتها

-

-

-

0%

جمع درآمدها

23,861,423

13,320,936

13,678,823

56%

هزینه های اداری، عمومی و فروش

(106,000)

(66,379)

(117,125)

63%

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

-

-

-

0%

سود عملیاتی

23,755,423

13,254,557

13,561,698

56%

هزینه های مالی

(1,732,000)

(1,344,188)

(1,206,980)

78%

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

2,223

2,283

-

103%

سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

22,025,646

11,912,652

12,354,718

54%

مالیات بر درآمد

(131,555)

(131,555)

-

100%

سود عملیاتی هرسهم

587

327

335

56%

سود (زیان) خالص

21,894,091

11,781,097

12,354,718

54%

سرمایه

40,500,000

40,500,000

40,500,000

100%

سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)

541

291

305

54%

 

 پارسان با سرمایه 40،500 میلیارد ریال و با سال مالی منتهی به شهریور ماه سود هر سهم سال مالی 96 را 541 ریال پیش بینی کرده است . و در 9 ماهه نخست سال مالی موفق شده است 291 ریال (معادل 54 درصد)  از این پیش بینی را محقق نماید. علت افزایش درآمد حاصل از فروش سرمایه کذاری در سال 96 ،فروش تعداد 319ر228ر283 سهم از سهام شرکت پتروشیمی مارون با قیمت هر سهم 000ر33 ریال می باشد و از این بابت 034ر8 میلیارد ریال سود شناسایی شده است.همچنین این شرکت در اولین پیش بینی خود برای سال 97 سود هر سهم را 305 ریال پیش بینی کرده است . همانطور که بیان شد با توجه به روند صعودی قیمت های نفت و محصولات پتروشیمی انتظار داریم روند رو به رشد سود اوری شرکت در حال افزایش باشد.
7.    بررسی مهمترین زیر مجموعه های پرتفوی غیر بورسی
پتروشیمی پارس
شرکت پتروشیمی پارس در اسفندماه ۱۳۷۷ تاسیس و به نام شرکت پتروشیمی عسلویه به ثبت رسیده و فعالیتهای مؤثر آن با تشکیل هیئت مدیره جدید از تاریخ ۱۰/۰۷/۷۸ شروع شد. نام این شرکت با تصویب در جلسه فوق¬العاده مورخ ۱۷/۰۲/۷۹ به پتروشیمی پارس تغییر یافت. این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که در شمال خلیج فارس در بندر عسلویه می باشد قرار دارد. این منطقه در حد فاصل ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و ۵۷۰ کیلومتری غرب بندرعباس می باشد. شرکت پتروشیمی پارس از سه واحد تولیدی و یک بخش برون واحدی تشکیل شده است :
۱- واحد استحصال اتان
۲- واحد اتیل بنزن
۳- واحد استایرن منومر
پتروشیمی کیان
شرکت پتروشیمی کیان در سال 1391 به منظور اجرای طرح الفین 12 و آروماتیک 5 در زمینی به مساحت حدود 75  هکتار در فاز دوم منطقه ویژه پتروشیمی در عسلویه تاسیس گردیده است. طرح الفین دوازدهم به صورت  یک مجتمع الفین-آروماتیک به همراه واحدهای پایین دستی با ظرفیت تولید  سالانه نزدیک به 6 میلیون تن محصولات میانی و نهایی تعریف گردیده است  که در هنگام بهره برداری کامل به عنوان یکی از بزرگترین مجتمع های متمرکز پتروشیمی در کشور و در سطح بین الملل شناخته خواهد شد.این طرح عظیم شامل احداث واحدهای پیش تفکیک خوراک مایع ، آروماتیک ، الفین ، اتیل بنزن ، آلفا الفین ، پروپیلن اکساید و بوتادین می باشد که در نتیجه تولید انواع محصولات از خانواده الفینها ، آروماتیکها ، استایرن و دیگر محصولات مورد نیاز صنایع پایین دستی اتیلن را در برمیگیرد.با توجه به بزرگی طرح، اجرای واحد های زیرمجموعه پتروشیمی کیان در دو فاز عملیاتی خواهد گردید که مقرر است عملیات مهندسی فاز اول این طرح (شامل واحد های الفین، استخراج بنزن و بوتادین) در سال 1395 آغاز و ظرف مدت چهار سال به بهره برداری برسد. پیش بینی می گردد که در اجرای فاز اول طرح نیاز به حدود 3/5 میلیارد دلار سرمایه گذاری وجود داشته باشد.
8.    خالص ارزش دارایی های شرکت :
خالص ارزش روز دارایی های پارسان در تاریخ26/09/96 به ازای هر سهم 3,773 ریال است که در این تاریخ هر سهم این شرکت معادل 66 درصد از ارزش روز (2,510 ریال) معامله شد.

 

 

گزارش خالص ارزش دارایی های شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م.ریال

م.ریال

ارزش جاری پرتفوی بورسی

103,956,881


ارزش جاری پرتفوی غیر بورسی

39,874,307


جمع ارزش جاری پرتفوی


143,831,187

بهای تمام شده پرتفوی بورسی

40,483,413


بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی

32,968,267


جمع بهای تمام شده پرتفوی


73,451,679

ارزش افزوده پرتفوی


70,379,508

حقوق صاحبان سهام در تاریخ 31/03/96


64,007,067

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری


-

سود پرتفوی همراه سود تقسیمی زیر مجموعه ها


18,412,289

جمع


82,419,356

ارزش خالص داراییها (م. ریال)


152,798,864

تعداد سهام (م. سهم)


40,500

ارزش خالص هر سهم (NAV) ریال


3,773

 

 

تهیه و تنظیم : تیم تحلیل اقتصاد نما

 

۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۲۶
وب سایت اقتصاد نما |
تعداد بازدید : ۱,۸۹۸
کد خبر : ۲,۵۱۷

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید