اخبار

بررسی کارشناسی شرکت آسیا سیر ارس (حآسا)

بررسی کارشناسی شرکت آسیا سیر ارس (حآسا)
به گزارش اقتصاد نما، شرکت آسیا سیر ارس در تاریخ 16/11/1382 به عنوان شرکت سهامی خاص تاسیس شده و با شماره 216334 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسیده است

 تحلیل بنیادی شرکت آسیا سیر ارس (حآسا)

 

معرفی شرکت
به گزارش اقتصاد نما، شرکت آسیا سیر ارس در تاریخ 16/11/1382 به عنوان شرکت سهامی خاص تاسیس شده و با شماره 216334 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسیده است.موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد 2 اساسنامه عبارت است از تولید، خرید و فروش، اجاره و تعمیرات و نگهداری واگن و لوکوموتیو، خط و ابنیه فنی، سرمایه گذاری در امور مختلف حمل و نقل ریلی و مترو، ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز راه آهن و شبکه ریلی مترو، مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز .
سابقه حمل بار
:arrow_backward:   حمل ورق به صورت شمش، کوئل، مفتول برای شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان، ایران اسپیرال، کالوپ، پروفیل ساوه، جهان پروفیل تهران، فولاد گستر یزد، قرارگاه قرب کربلاو...
:arrow_backward:   - حمل انواع مواد فله برای شرکت های مختلف شامل فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فولاد هرمزگان، اسپیرال، تجارت پاسارگاد، شرکت قائم سپاهان، شرکت سنگ آهن چغات، شرکت سنگ آهن گل گهر
:arrow_backward:    - حمل کنسانتره و ته پاتیل برای شرکت صنایع ملی مس ایران.
سرمایه و سهامداران شرکت
سرمایه شرکت مبلغ 800,000  میلیون ریال، شامل 800 میلیون سهم یکهزار ریالی میباشد.ترکیب سهامداران به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

 

 

 

98.99 درصد سهام شرکت متعلق به شرکت توکاریل می باشد.

 

 روند سودآوری

 

 

 

 

 

 همانطور که مشاهده می کنید پیش بینی سود شرکت در سال 96 نسبت به سال 95 نزدیک به 2 میلیارد تومان کاهش یافته است .
بررسی درآمدهای عملیاتی
قرار دادهای خدماتی

 

مشخصات قرارداد

درآمد

بهای تمام شده

شرح خدمات یا فروش

مشتری

تاریخ انعقاد قرارداد

تاریخ شروع قرارداد

مدت قرارداد(ماه)

واقعی سال منتهی به 30/12/1395

پیش بینی سال منتهی به 29/12/1396

واقعی دوره منتهی به 31/03/1396

واقعی سال منتهی به 30/12/95

پیش بینی سال منتهی به 29/12/1396

واقعی دوره منتهی به 31/03/1396

حمل ریلی محصولات و محمولات

شرکت ملی صنایع مس ایران و مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

94/02/01

94/02/01

36

1,457,575

1,100,675

308,048

1,343,830

1,000,063

287,539

جمع

1,457,575

1,100,675

308,048

1,343,830

1,000,063


 

 

 جدول فوق قراردادهای شرکت را به صورت کلی نشان می دهد که در ادامه جزئیات این قراردادها به تفکیک ارائه می شود.

 

 

شرح

سال 96


سال 95

تعداد واگن

میزان سیر KM

مبلغ_م ریال

ترکیب 96

تعداد واگن

میزان سیر KM

مبلغ_م ریال

ترکیب 95

ملکی

1,400

56,118,263

844,643

77%

1,194

46,370,385

649,456

45%

استیجاری

250

10,234,250

256,032

23%

811

36,347,319

808,119

55%

جمع

1,650

66,352,513

1,100,675

100%

2,005

82,717,704

1,457,575

100%

 

 

 

:arrow_backward:   کل درآمد عملیاتی سال مالی 96 این شرکت با حدود 25% کاهش نسبت به سال مالی قبل به مبلغ 1,100,675 میلیون ریال پیش بینی گردیده است که با توجه به عملکرد واقعی 3 ماهه ابتدای سال 96 عمدتا مربوط به کاهش میزان تناژ حمل شده توسط ناوگان ریلی شرکت و کاهش سیر واگن ها می باشد.
:arrow_backward:    افزایش درآمد واگنهای ملکی در طی سال 96 نسبت به عملکرد سال 95 از مبلغ 649,456 میلیون ریال به مبلغ 844,643 میلیون ریال عمدتا به دلیل افزایش تعداد واگنهای در سیر از طریق خرید 100 دستگاه واگن در طی سال 96 میباشد که تاکنون 10 دستگاه از این واگن ها به ناوگان ریلی شرکت اضافه شده و پیش بینی می شودکه مابقی نیز تا پایان سال 96 به ناوگان ریلی شرکت اضافه گردد.
:arrow_backward:   کاهش درآمد عملیاتی ناوگان استیجاری سال 96 نسبت به عملکرد سال قبل از مبلغ 808,119 میلیون ریال به مبلغ 256,032 میلیون ریال عمدتا به دلیل اتمام کامل قراداد پروژه مجتمع سنگ آهن سنگان و همچنین اتمام پروژه حمل محصول مجتمع فولاد مبارکه تاآخر شهریور ماه 96 می باشد از آنجائیکه شرکت مجددا موفق به تمدید قراردادهای فوق الذکر نگردیده در نتیجه این امر موجب کاهش تعداد واگنهای استیجاری و کاهش میزان سیر در سال 96 گردیده است.
در جدول زیر شرح درآمدهای عملیاتی به تفکیک مشتریان ارائه شده است:

 

 

شرح خدمات

پیش بینی 96

ترکیب 96

واقعی 12 ماهه 95

ترکیب 95

مبلغ (میلیون ریال)

مبلغ (میلیون ریال)

درآمد خدمات حمل ریلی پروژه مجتمع فولاد مبارکه

318,707

29%

283,945

19%

درآمد خدمات حمل ریلی پروژه مس سونگون

383,780

35%

415,687

29%

درآمد خدمات حمل ریلی پروژه مس سرچشمه

143,000

13%

167,587

11%

درآمد خدمات حمل ریلی پروژه فولاد هرمزگان

151,844

14%

227,676

16%

درآمد خدمات حمل ریلی پروژه مجتمع سنگ آهن سنگان

46,425

4%

229,790

16%

سایر پروژه ها

56,919

5%

132,890

9%

جمع خالص درآمد خدمات

1,100,675

100%

1,457,575

100%

 

 

 حدود 90% ازدرآمد سال 96 مربوط به پروژه های فولاد مبارکه ،فولاد هرمزگان و شرکت ملی مس ایران به شرح ذیل می باشد:
فولاد مبارکه: پروژه حمل محصول  فولاد مبارکه طی قراردادی در تاریخ 01/04/95 با مدت زمان 15 ماه و با موضوع حمل ریلی محصولات از مبدا مجتمع فولاد مبارکه به مقصد بندرعباس که بعد از اتمام قراداد در پایان شهریور ماه مجددا تمدید نخواهد شد و پروژه حمل مواد اولیه طی قرار داد منعقده در تاریخ 10/07/ 95با مدت زمان یکساله که با توجه به عدم شروع قرارداد در سال 95 واجرای آن در سال 96 و به علت عدم تکمیل تناژ و سقف مبلغ ریالی طبق قرار داد تا پایان سال 1396در صورت موافقت شرکت فولاد مبارکه قابل تمدید می باشد و با موضوع حمل مواد اولیه از مبادی مختلف به مقصد مجتمع فولادمبارکه منعقدگردیده است.نرخ لحاظ شده در قراردادا های مذکور براساس تن کیلومتر بوده که نسبت به سال مالی قبل بدون تغییر بوده است.
فولاد هرمزگان: پروژه فولاد هرمزگان طی قراردادی در تاریخ 17/10/95 ومدت زمان یک ساله (که طبق معمول هر ساله در تاریخ مزبور تمدید می گردد) وبا موضوع حمل ریلی گندله از گندله سازی گلگهر به شرکت فولاد هرمزگان منعقد گردیده است.نرخ لحاظ شده در قرارداد مذکور براساس تن بوده که نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده است.
شرکت ملی مس ایران : پروژه های مس سونگون و مس سرچشمه طی قراردادی در تاریخ 01/02/94 با مدت زمان سه سال و با موضوع حمل ترکیبی کنسانتره مس از مجتمع مس سونگون و مجتمع مس سرچشمه به مقصد بندر عباس منعقد گردیده است،نرخ لحاظ شده در قرارداد مذکور براساس تن بوده که نسبت به سال مالی قبل بدون تغییر بوده است.
بررسی بهای تمام شده

شرح خدمات

پیش بینی 96

ترکیب 96

واقعی 12 ماهه 95

ترکیب 95

هزینه حق دسترسی ریلی

594,395

59%

767,557

57%

هزینه تعمیر و نگهداری واگنها

51,600

5%

62,234

5%

هزینه اجاره واگنها

41,508

4%

182,144

14%

هزینه بیمه قرار دادها

13,693

1%

15,894

1%

هزینه استهلاک

85,507

9%

83,788

6%

هزینه های کارکنان

40,020

4%

39,567

3%

سایر (عمدتا تخلیه وبارگیری)

173,340

17%

192,646

14%

جمع

1,000,063

100%

1,343,830

100%

 

 

 ازآنجائیکه نرخ حق دسترسی سال 96 نسبت به سال قبل ثابت در نظر گرفته شده است عامل اصلی کاهش حق دسترسی در یادداشت بهای تمام شده کاهش میزان سیر ناوگان ریلی شرکت می باشد.لازم به ذکر است که در صورت افزایش نرخ حق دسترسی طی سال 96 از طرف شرکت راه آهن ج.ا.ا تاثیر سود و زیانی آن بر اطلاعات مالی محاسبه و افشا خواهد شد.(در تمام قراردادهای منعقده با کارفرمایان این موضوع لحاظ شده که در صورت افزایش نرخ حق دسترسی از طرف شرکت راه آهن ج.ا.ابه همان میزان نرخ حمل محصولات ومحمولات افزایش یابد).
کاهش سایر هزینه های عملیاتی در یادداشت بهای تمام شده (که عمدتا تخلیه وبارگیری می باشد)بابت اتمام پروژه مجتمع سنگ آهن سنگان می باشد.
بررسی  صورت سود و زیان

 

 

بررسی صورت و زیان شرکت آسیا سیر ارس

شرح

ارائه شده توسط شرکت

واقعی 95

پیش بینی 96

واقعی 3 ماهه

درصد پوشش

فروش خالص و درآمد ارایه خدمات

1,457,575

1,100,675

308,048

28%

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(1,343,830)

(1,000,063)

(287,539)

29%

سود ناخالص

113,745

100,612

20,509

20%

هزینه های اداری، عمومی و فروش

(19,712)

(20,761)

(4,753)

23%

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

9,127

8,900

3,137

35%

سود عملیاتی

103,160

88,751

18,893

21%

هزینه های مالی

(7,226)

(10,000)

(3,054)

31%

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

2,689

2,821

335

12%

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

5,493

500

-

0%

سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

104,116

82,072

16,174

20%

مالیات بر درآمد

(23,633)

(19,813)

(3,961)

20%

سود عملیاتی هر سهم

129

111

24

21%

سود (زیان) خالص

80,483

62,259

12,213

20%

سرمایه

800,000

800,000

800,000

100%

سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)

101

78

15

20%

 

 

 

 شرکت سود هر سهم سود سال 96 را با سرمایه 800 میلیارد ریال به ازای هر سهم 78 ریال پیش بینی کرده است.
با توجه به ثابت بودن بخشی از هزینه های بهای تمام شده میزان پوشش اقلام سود و زیان ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص سه ماهه 96،منطبق با صورت سود و زیان پیش بینی شده سال مالی 96 نبوده ومنجر گردید حاشیه سود اطلاعات سه ماهه نسبت به پیش بینی اطلاعات مالی 1396 براساس عملکرد واقعی سه ماهه پائین تر باشد ولی با توجه به روند سالهای قبل شرکت به نظر می رسد که طی ماههای آتی منتهی به آخر سال ، پیش بینی سود هر سهم محقق گردد.
:arrow_backward:    همچنین در صورت لحاظ نمودن معافیت مالیاتی ناشی از ورود شرکت به بازار فرابورس مبلغ 991 میلیون ریال به سود خالص شرکت اضافه خواهد شد.
:arrow_backward:   درخصوص پیش بینی هزینه های عمومی واداری شایان ذکر است که میزان افزایش عواملی همچون هزینه های حقوق و دستمزد مطابق روال سنوات گذشته و براساس بخشنامه اداره کار، رفاه و امور اجتماعی معادل 10% به هزینه واقعی سال قبل اضافه شده و همچنین با توجه به تسویه حساب تعدادی از پرسنل به دلیل اتمام قرارداد پروژه مجتمع سنگ آهن سنگان و اصلاح طبقه بندی در مرکز هزینه های پرسنل تعیین گردیده است.
:arrow_backward:    شرکت آسیا سیر ارس قراداد خرید 400 دستگاه واگن لبه کوتاه چهار محوره را در سال 1395 با شرکت MKB لیزینگ روسیه منعقد نموده و در این خصوص ضمانت نامه های لازم نیز به شرکت راه آهن ج.ا.ا تحویل گردیده است و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده تعدادی از این واگن ها در اوایل سال 1397به ناوگان ریلی شرکت افزوده خواهد شد،مضافا اینکه این تعداد دستگاه واگن به مبلغ 21,725,000 یورو و از طریق اخذ تسهیلات مالی از نوع فایناس خارجی با پرداخت اقساط ماهیانه تامی مالی می شود که از طریق منابع داخلی از جمله معافیت حق دسترسی واگن های جدید ، کاهش هزینه واگن و کاهش هزینه تعمیرات واگن درطول 4 سال تسویه خواهد شد.لازم به ذکر است که قراداد خرید 400 دستگاه واگن هیچگونه اثر مالی در سود و زیان پیش بینی اطلاعات سال مالی منتهی به 29/12/96 (اعم از درآمد ،بهای تمام شده و هزینه های مالی،این شرکت نداشته و نخواهد داشت
قیمت و میزان نقدینگی مورد نیاز
قرار است روز دوشنبه مورخ 17/07/1396 تعداد 80 میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت آسیا سیر ارس(حآسا) برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بازر دوم فرابورس ایران عرضه شود. براساس اطلاعیه صادر شده از طرف شرکت فرابورس سهمیه هر کد معاملاتی 850 سهم و دامنه قیمتی پیشنهادی برای عرضه بین 1,150 ریال تا 1,200 ریال خواهد بود ( در صورت کشف قیمت در سقف دامنه پیشنهادی،حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای هر کد 1،020،000 ریال می باشد) . با توجه به موارد بررسی شده و صنعت مورد نظر که گروه حمل و نقلی می باشد.سهم در سقف قیمت با افزایش تقاضا همراه خواهد شد و در صورتی که سهم در 1,200 ریال کشف قیمت شود ، p/e   آن تقریبا در محدوده 15.3 مرتبه قرار خواهد گرفت .که نسبت به سایر شرکت های هم گروه گران می باشد. همچنین در صورتی که تعداد کدهای شرکت های همانند عرضه های گذشته باشد نقدینگی مورد نیاز برای هر کد در حدود 900،000 ریال پیش بینی می شود و انتظار داریم بازدهی حداقل 10 درصد به سهامدارن بدهد.
تهیه و تنظیم:تیم تحلیل اقتصاد نما

 

 

۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۱۶:۵۵
وب سایت اقتصاد نما |
تعداد بازدید : ۲,۵۸۹
کد خبر : ۱,۶۴۸

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید