اخبار

نگاهی کارشناسی به شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه)

نگاهی کارشناسی به شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه)

 برآورد خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

1.     معرفی شرکت:

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه(سهامی عام) به عنوان شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن است.شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در تاریخ 7/7/1366 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 357 مورخ 7/7/1366 در اداراه ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی رفسنجان به ثبت رسیده و در تاریخ 27/4/1383 به شرکت سهامی عام تبدیل و مرکز اصلی شرکت در شهر کرمان واقع است.همچنین شرکت در سال مالی 1391 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده و سهام شرکت در سال مالی 1392 در شرکت فرابورس پذیرفته شده است.

2.     فعالیت های اصلی شرکت:

حضور فعال در بازار سرمایه ، خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار کلیله شرکتها ، موسسات و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد خرید سهام با استفاده از منابع داخلی شرکت وبانکها ، ایجاد زمینه مناسب برای مدیریت سرمایه گذاری برای اشخصاص حقیقی و حقوقی ، خرید و فروش کلیله کالاهای بازرگانی و تجاری مجاز واردات و صادرات هر نوع کالای مجاز،تامین مرکز درمانی بهداشتی و انجام عملیلت پیمانکاری و مقاطع کاری و شرکت در مناقصات مربوطه می باشد.

3.     تغییرات سرمایه:

آخرین سرمایه ثبتی شرکت 1600 میلیارد ریال منقسم به 1600 میلیون سهم هزار ریالی می باشد که تماما پرداخت شده است.همچنین درتاریخ 26/01/1396 براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت به مبلغ 2000 میلیاردریال افزایش یافت.

4.     روند سود آوری:

 

5.       ترکیب پورتفوی از حیث صنعت :

واسطه گریهای مالی و استخراج سایر معادن دارای بیشترین وزن در پورتفوی شرکت می باشند. به گونه­ای که در این صنعت سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان بیشترین وزن را در  پورتفوی شرکت تشکیل می دهند. ترکیب پورتفوی شرکت از حیث صنایع به شرح زیر می باشد:

59 درصد ترکیب پرتفوی شرکت را صنعت واسطه گریهای مالی و 13 درصد استخراج سایر معادن شامل می شود.

6.           پورتفوی بورسی :

پورتفوی بورسی شرکت بر اساس قیمت­های فعلی مندرج در تابلوی بورس به شرح جدول زیر می باشد:

شرکت

تعداد سهام

درصد مالکیت

بهای تمام شده هر سهم (ریال)

ارزش بازار (ریال)

بهای تمام شده  (م.ریال)

ارزش بازار (م.ریال)

تغییر ارزش

درصد ترکیب

ملی صنایع مس ایران

91,224,884

0.18%

1,856

1,895

۱۶۹,۳۱۳

۱۷۲,۸۷۱

3,558

86%

بیمه سامان

28,517,700

3.55%

954

4,105

۲۷,۲۰۶

۱۱۷,۰۶۵

89,859

14%

جمع

۱۹۶,۵۱۹

۲۸۹,۹۳۶

93,417

100%

 

پرتفوی بورسی در حدود 8 درصد از سرمایه گذاری های شرکت را در بر می گیرد؛ همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است ملی صنایع مس ایران با 86 درصد بیشترین سهم را در این سرمایه گذاری داراست. همچنین بیمه سامان بیشترین تاثیر مثبت را در محاسبه NAV سرچشمه دارد. 

7.           پورتفوی غیر بورسی :

پورتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس ارزش برآوردی به شرح جدول زیر می باشد:

شرکت

تعداد سهام

درصد مالکیت

ارزش هر سهم

بهای تمام شده کل (م.ریال)

ارزش بازار کل (م.ریال)

تغییر ارزش

درصد ترکیب

سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان

1,000,000,000

100%

۱,۸۵۵

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۵۵,۰۰۰

۸۵۵,۰۰۰

41%

سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس

600,000,000

20%

۹۳۱

۶۰۰,۰۰۰

۵۵۸,۶۰۰

-۴۱,۴۰۰

25%

صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه

240,000,000

100%

۷,۲۸۷

۲۴۲,۱۶۰

۱,۷۴۸,۸۸۰

۱,۵۰۶,۷۲۰

10%

عمران گستران آذین کویر

200,000,000

100%

۹,۸۶۳

۲۰۰,۰۰۰

۱,۹۷۲,۶۰۰

۱,۷۷۲,۶۰۰

8%

خدماتی نوآوران مس تهران

110,000,000

100%

۶,۳۶۳

۱۱۰,۹۹۰

۶۹۹,۹۳۰

۵۸۸,۹۴۰

5%

آرین ماهتاب گستر

150

10%

۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۶,۰۰۰

۱,۲۶۰,۰۰۰

۱,۱۷۴,۰۰۰

4%

معادن مس چهار گنبدکرمان

60,000,000

40%

۷۰۰

۷۳,۹۸۰

۴۲,۰۰۰

-۳۱,۹۸۰

3%

آلیاژ کار

12,285,000

76%

۳۵,۱۴۰

۳۸,۵۷۵

۴۳۱,۶۹۵

۳۹۳,۱۲۰

2%

کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا

30,000,000

30%

۲,۱۰۰

۲۰,۸۲۰

۶۳,۰۰۰

۴۲,۱۸۰

1%

مهندسی وساخت فراوری صنایع غیراهنی مفرغ ساز

20,000,000

100%

۳۵,۰۰۰

۱۹,۹۲۰

۷۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۰۸۰

1%

تعاونی اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیشرو

15,653,000

3%

۱,۴۰۰

۱۵,۶۵۳

۲۱,۹۱۴

۶,۲۶۱

1%

نیرو صنعت سرچشمه (سهامی خاص)

15,060,000

50%

۸,۹۷۴

۱۵,۰۶۰

۱۳۵,۱۴۸

۱۲۰,۰۸۸

1%

سایر شرکتها

346,513,824

-


۳۳۲

۵۲,۰۲۹

۵۱,۶۹۷

0%

جمع۰

2,423,490

۹,۵۴۰,۷۹۶

۷,۱۱۷,۳۰۶

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت های خارج از بورس بیش از 92 درصد از سرمایه گذاری های سرچشمه را شامل میشود و عمده این سرمایه گذاری نیز با 41درصد در اختیار شرکت سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان می باشد.

قابل ذکر است که در محاسبه ارزش بازار شرکتها از EPS موجود در آخرین صورت مالی ارائه شده توسط سرچشمه و P/E=7 مرتبه استفاده شده است.

 

8.           صورت سود و زیان:

بررسی صورت سود و زیان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

شرح

ارائه شده توسط شرکت

پیش بینی 96

واقعی 12 ماهه 95

درصد تغییرات

سود حاصل از سرمایه گذاری

1,292,214

601,096

115%

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

396,457

338,848

17%

سود حاصل از سایر فعالیتها

233,921

296,923

-21%

جمع درآمدها

1,922,592

1,236,867

55%

هزینه های اداری، عمومی و فروش

(77,860)

(77,590)

0%

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

-

)137,729(

-100%

سود عملیاتی

1,844,732

1,021,548

81%

هزینه های مالی

(582)

(574)

1%

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

295,620

188,284

57%

سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

2,139,770

1,209,258

77%

مالیات بر درآمد

(45,620)

(20,258)

125%

سود عملیاتی هر سهم

922

638

44%

سود (زیان) خالص

2,094,150

1,189,000

76%

سرمایه

2,000,000

1,600,000

25%

سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)

1,047

743

41%

 

 شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با سرمایه 2000 میلیارد ریال سود هر سهم سال مالی 96 را 1047 ریال پیش بینی کرده است که نسبت به سال گذشته 76 درصد افزایش یافته است . از مهم ترین دلایل این سود آوری می توان به افزایش 115 درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها اشاره کرد .بیشتر سرمایه گذاری در شرکت های تولید کننده مس می باشد و با توجه با افزایش قیمت جهانی مس شاهد افزایش سود آوری شرکت های زیر مجموعه می باشیم. همچنین افزایش سود آوری نیروگاه ماهتاب گستر نیز قابل توجه می باشد. قیمت مس جهانی طی 3 ماهه اخیر از محدوده 5700 دلار برای هر تن به 6400 دلار برای هر تن رسیده است که می تواند وضعیت سود اوری شرکت های زیر مجموعه و شرکت اصلی را با بهبود بیشتری همراه سازد.

9.           خالص ارزش دارایی های شرکت:

خالص ارزش روز دارایی های سرچشمه در تاریخ25/05/96 به ازای هر سهم 5,123 ریال است که در این تاریخ هر سهم این شرکت معادل 96 درصد از ارزش روز (4,930 ریال) معامله شد. شایان ذکر است که در مورد قیمت سهم باید eps پیش بینی شده که در محدوده 104 تومان می باشد نیز در نظر گرفت و جهت برآورد قیمت کارشناسی نباید تنها به nav توجه کرد.

گزارش خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

 م.ریال

م.ریال

ارزش جاری پرتفوی بورسی

289,936


ارزش جاری پرتفوی غیر بورسی

9,540,796


جمع ارزش جاری پرتفوی


9,830,732

بهای تمام شده پرتفوی بورسی

(196,519)


بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی

(2,423,490)


جمع بهای تمام شده پرتفوی


(2,620,009)

ارزش افزوده پرتفوی


7,210,723

حقوق صاحبان سهام در تاریخ 31/03/96


3,953,713

سود پرتفوی

122,088


سود نقدی سرچشمه

1,040,000


جمع


3,035,801

ارزش خالص داراییها (م. ریال)


10,246,524

تعداد سهام (م. سهم)


2,000

ارزش خالص هر سهم (NAV) ریال


5,123

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ۰۱:۲۵
وب سایت اقتصاد نما |
تعداد بازدید : ۲,۱۹۹
کد خبر : ۱,۰۷۴

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید